skip to content

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

 

 • Deze website wordt beheerd door medewerkers van Parochiekern Joannes de Doper. Bij bezoek aan deze website kan de Parochiekern Joannes de Doper gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld via een e-mail of webformulier die u hebt ingevuld. De Parochiekern Joannes de Doper waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door de Parochiekern Joannes de Doper beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wie wij zijn:

 • Parochiekern  H.Joannes de Doper
  Achterstraat 11
  4681 AG Nieuw-Vossemeer
  E-mail: hjdedoper-at-home.nl

Gegevensverwerking

 • Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt de Parochiekern Joannes de Doper informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van onze parochie en eventuele gerelateerde derden. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Hierdoor kan Parochiekern Joannes de Doper zien hoeveel bezoekers op de website komen.

Websites van derden

 • Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

 • Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Parochiekern Joannes de Doper eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Contactformulier

 • Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren de informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Beveiliging

 • Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Door ons zijn passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan getroffen.

Inzage en wijziging van je gegevens

 • Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U hebt de volgende rechten:
–           uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
–           inzake in de precieze persoonsgegevens die we hebben
–           het laten corrigeren van fouten
–           het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
–           intrekken van toestemming
–           bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

 • Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ leest u hoe u een klacht moet indienen.

Wijzigingen Privacy Statement

 • De Parochiekern Joannes de Doper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Up