skip to content

Informatie

Informatie

Algemene gegevens

 • Per 1 januari 2011 is de voormalige Parochie H. Joannes de Doper een Parochiekern geworden.
  Dit als onderdeel van de grote Sint Annaparochie waartoe zeven voormalige zelfstandige Parochies in de gemeente Steenbergen horen.
 • De parochiekern wil hartelijk en gastvrij zijn, mensen ten dienste staan bij levensvragen en wanneer zij zoeken naar diepgang.
 • Nieuw-Vossemeer is een klein dorp op de grens tussen Brabant en Zeeland en kent een tweetal kerkinstellingen; Katholiek en Protestants.
 • In 1795 is onze parochie gesticht. Tezamen met een groepje katholieken van Sint Philipsland telt ze ongeveer 2000 parochianen.
 • Sinds 1 januari 2018  is Hans de Kort pastor in de regio Steenbergen, en dus ook in Nieuw-Vossemeer.

Adresgegevens

 • Pastoor:
  Hans de Kort
  Adres: Doktersdreefje 4
  4651 AX Steenbergen
 • Kerkgebouw:
  Achterstraat 13
  4681 AG Nieuw-Vossemeer
 • Correspondentie adres:
  Parochiekern  H.Joannes de Doper
  Achterstraat 11
  4681 AG Nieuw-Vossemeer
  E-mail: hjdedoper-at-home.nl

Bankrekening:

 • Parochie H.J. de Doper   -  NL 63 RABO 0136900550   (Uw giften zijn altijd welkom!)


Pastoraal team

 •  pastoor Hans de Kort
 • Sebastian Chazoor parochie-vicaris
 • Lenie Robijn pastoraal-wekster

 

Het pastoraal team is op werkdagen tussen 09.00 u en 12.00 u telefonisch bereikbaar via het secretariaat; 0167-563763.

In noodgevallen kunt u het secretariaat bereiken onder; 06-28409023

Taakomschrijving:

Het verzorgen van de verschillende diensten, liturgie en catechese w.o;

 • eucharistievieringen
 • uitvaartdienst en aansluitend begrafenis
 • huwelijksdienst
 • ziekenbezoek (Diaconie)
 • voorzitten bestuur Sint Annaparochie
 • aanspreekpunt voor de armen (Caritas)

Voorzitter  

 • Corry Goderie-Ligtenberg,  0167-502936,    cemgoderie(at)gmail(dot)com

Secretaris    

 • volgt binnenkort

Penningmeester

 • Leo Houtman, 06-81322258, leo(at)leonhoutman(dot)nl

Pastoraat

 • Martien van Gaans, 0167-502525, mvgaans(at)home(dot)nl

Bestuurslid

 • Corrie van de Velde, 0167-503104, corrie(dot)velde(at)caiway(dot)net

Contactpastor

.

St Annaparochievicevoorzitter

 • Piet van Schilt, pietvanschilt(at)ziggo(dot)nl

Misintenties

 • Corrie van Tilburg, 0167-502335, cvtilburggeers(at)home(dot)nl

Koster

 • Jan van Geel

Voor vragen en of verzoeken welke u aan het parochiebestuur wilt voorleggen, kunt u contact opnemen met de voorzitter; Mevr. Goderie Ligtenberg
 


Taakomschrijving parochiekernbestuur:
 

Het leiding geven op bestuurlijk niveau en het reilen en zeilen van de gehele parochiekern. Het parochiekernbestuur neemt de volgende werkzaamheden voor haar rekening:

periodiek overleg voeren met verschillende instanties zoals:

 • Bisdom
 • Pastores team
 • Bestuur Sint Annaparochie
 • Pastoraal werkers
 • De diverse vrijwilligersgroepen

- communiceren met;

 • de parochianen
 • de pers
 • gemeentelijke instanties c.q. lagere overheden

- zorg dragen voor:

 • beheer van eigendommen
 • financiën
 • administratie van het kerkhof
 • administratie van NAW-gegevens parochianen
 • onderhoud

Tarieven en reglement begraafplaats 2018:

http://www.sintannaparochie.com/main/tarieven/tarieven_begraafplaats_2018.pdf

http://www.sintannaparochie.com/main/tarieven/reglement%20begraafplaatsen.pdf


 

Up